Community Council
Cyngor Cymuned

Amdanom Ni

Mae gan Gyngor Cymuned Dyffryn Clydach dair ar ddeg gynghorydd sydd wedi eu hethol yn ddemocratig sydd yn gweithio a’i gilydd yn wirfoddol i reoli cyfleusterau yr ardal. Mae’r cynghorwyr yn gweithio yn agos gyda clerc y Cyngor Cymuned, Mr Randall Shopland JP, sydd yn gyfrifol am weithredu penderfyniadau y gynghorwyr.

Mae’r Cyngor yn cwrdd ar nos Lun cyntaf y mis, yn y Neuadd Goffa Dyffryn Clydach am 6.30yh. Mae yno hefyd bwyllgorau gwahanol yn yr ardal a mae’r rhan fwyaf o’r cynghorwyr yn rhan o un neu mwy ohonynt. Mae’r pwyllgorau hefyd yn cwrdd pob mis.

Y pwyllgorau yw:

  • Cyfathrebu
  • Pwyllgor Cymdeithasol a’r Neuadd
  • Pwyllgor Ardaloedd Agored
  • Pwyllgor Cyllid
Manylion Clerc

Mr Randall Shopland

6 Dulais Close,

Aberdulais,

Neath,

SA10 8HA

Gyrru ebost i'r clerc.

01639 635 787