Community Council
Cyngor Cymuned

Cysylltwch

Os gwelwch yn dda, llenwch y ffurflen isod i gysylltu a’r clerc:

Eich Enw (angen)

Eich E-bost (angen)

Eich Neges

Os gwelwch yn dda teipiwch y llythrennau a'r rhifau a welwch isod.

Manylion Clerc

Mr Randall Shopland

6 Dulais Close,

Aberdulais,

Neath,

SA10 8HA

Gyrru ebost i'r clerc.

01639 635 787